DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP SMEs


Campus K là căn cứ địa tại Việt Nam của các doanh nghiệp Startups, SMEs Hàn Quốc ghé tới lần đầu trước khi lên kế hoạch phát triển tại thị trường Việt Nam. Campus K hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kết nối kinh doanh đáng tin cậy nhất Việt Nam bằng việc chia sẻ, tư vấn các mô hình, kinh nghiệm, chuyên môn, mối quan hệ kinh doanh trong khu vực và quốc tế cho các SMEs và Starups Việt Nam, Hàn Quốc.

DÀNH CHO CÁC STARTUPs


Campus K nuôi dưỡng và hỗ trợ các Startups bằng việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệm toàn diện với mối liên kết chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu, các nhà cố vấn, bảo trợ, đầu tư tại Hàn Quốc và Việt Nam. Đây chính là cánh cửa hội nhập dành cho các starup Việt Nam trước khi chính thức bước vào thị trường quốc tế..

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ


Campus K tự hào là trung tâm kết nối doanh nghiệp đầu tiên hỗ trợ các SMEs liên hệ với các nhà đầu tư, và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc. Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng mối liên kết chặt chẽ trong hệ sinh thái doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư nắm bắt thị trường và dễ dàng tiếp cận với các cơ hội đầu tư tiềm năng. .