Để Đăng ký dự thi các bạn làm bài mô tả về ý tưởng, dự án của mình và gửi về hòm thư điện tử của chúng tôi: greensb20@gmail.com

HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI VÀI ĐIỀU VỀ Ý TƯỞNG DỰ THI CỦA BẠN

I. Ý tưởng – Vấn đề và Giải pháp:
a, Ý tưởng của bạn là gì?
b, Ý tưởng của bạn giải quyết vấn đề gì?
c, Những đối tượng nào chịu ảnh hưởng bởi vấn đề này?
d, Ai là người sẵn sàng tài trợ cho các giải pháp, sản phẩm hình thành từ ý tưởng của bạn?

II. Sức ảnh hưởng:
a, Mô tả ý tưởng của bạn giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu như thế nào?
b, Những tác động tích cực của ý tưởng đó tới thế giới?

III. Sự nhân rộng: Chúng tôi đang tìm kiếm những ý tưởng và dự án có tính thiết thực và mô hình có thể nhân bản và mở rộng. Do vậy,

a, Nếu ý tưởng đó là sản phẩm, bạn sẽ phân phối ở những thị trường nào? Nếu đó là giải pháp, bạn sẽ áp dụng ở đâu, khu vực nào? và Áp dụng như thế nào?
b, Làm cách nào để bạn biết thị trường, khu vực đó có nhu cầu với sản phẩm hoặc giải pháp của bạn?
* Ghi chú: Nếu bạn chưa có thông tin để trả lời các câu hỏi này, chỉ cần ghi “Chưa xác định”. Trong chương trình chúng tôi cùng bạn nghiên cứu, thu thập nhiều thông tin hơn để hoàn thiện nội dung này cho dự án của các bạn.

IV. Công nghệ:
Dự án của bạn có ứng dụng khoa học – công nghệ không? Nếu có: Giải thích cách sử dụng của công nghệ đó.

V. Quá trình phát triển của ý tưởng:
a, Dự án, ý tưởng của bạn đã hình thành, hoạt động được bao lâu?
b, Bạn đã liên lạc với các khách hàng tiềm năng chưa?
c, Bạn có nguyên mẫu của dự án không?
d, Bạn đã đăng kí thành pháp nhân kinh doanh, bản quyền hay sở hữu trí tuệ chưa?
e, Bạn đã từng bán sản phẩm của mình cho khách hàng chưa? Nếu là giải pháp, ý tưởng thì bạn đã áp dụng ở đâu chưa?

V. Động lực phát triển dự án:
a, Ai là người cùng đồng hành với bạn trong dự án này?
b, Nguồn động lực nào đã giúp bạn thực hiện dự án này?
c, Tại sao bạn muốn tham dự Green Startup Bootcamp?

VI. Tương tác:
a, Tại sao bạn biết đến Green Startup Bootcamp?
(Mạng xã hội, Trang website, Bạn bè/ Đồng nghiệp/…, Người tham gia trước, Chỉ đạo của trường, Các tờ rơi, Google/ các công cụ tìm kiếm, Khác )

VII. Lựa chọn khác:
Bạn có thể gửi một video dài 3-5 phút giới thiệu về ý tưởng xanh của bạn.
Chấp nhận các loại file: MOV, MP4

HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI VÀI ĐIỀU VỀ ĐỘI THI CỦA BẠN
Tên đội dự thi của bạn?
Số lượng thành viên? Độ tuổi của các thành viên? Chuyên ngành học tập của các bạn?